Archivi del giorno: 7 settembre, 2009

Finiscitila!!!! Ppi favori.

Di Luigi Sirimarco

L’amicizia chi nascia da lu cori

non po’ finisci ppi na campagna elettorali

vu dicu ghia cari signuri

ca ni suaffru e cca’ rimanu mali.

Simu mpazzuti, ni scurdamu puri a chini appartinimu

mo quasi quasi tra parienti, mancu cchiù ni salutamu. Continua a leggere